Ziarul

  ziare    propune o publicatie     trimite o stire    

Ziarul Online - Ziare romanesti - Stiri Ziarul de Valcea online

 

Ziarul Ziarul de Valcea

Website: http://www.ziaruldevalcea.ro

Ziar inscris in categoria Online in judetul Valcea

Descriere:
Ziarul de Valcea - Versiunea online a acestui ziar local. Prezinta stiri regionale

propune o publicatie

Ultimele stiri din Ziarul de Valcea de azi - Ziarul Ziarul de Valcea online


Deputatul PSD Ştefan Ovidiu POPA: 13 ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană
Stimate Domnule Președinte, Stimate Colege, stimați Colegi, După nu mai puţin de şapte ani, cât a durat procesul de negociere, la 25 aprilie 2005, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate în Luxemburg, România a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, devenind stat în curs de aderare. Atunci a obținut statutul de observator activ la nivelul tuturor instituțiilor comunitare. Statutul de observator activ a permis României să își exprime punctul de vedere, fără drept de vot, în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, putând astfel influența aceste decizii și promovându-și interesele naționale. În același an, cu aproape două săptămâni înainte de prezentarea în Parlamentul European a raportului tehnic de monitorizare a progreselor înregistrate de România pe calea aderării, comisarul european Olli Rehn a efectuat o vizită de documentare la Bucureşti, pentru a discuta cu autorităţile române şi pentru a lua un ultim puls asupra transpunerii în practică a măsurilor ce se impun pentru a respecta calendarul aderării României, la 1 ianuarie 2007. România, în această perioadă, a înregistrat progrese în îndeplinirea obligaţiilor asumate în domeniul justiţiei, al concurenţei şi al ajutoarelor de stat şi o ameliorare în privinţa alinierii legislaţiei la normele comunitare, în domeniul respectării drepturilor omului şi ale minorităţilor. Simbolurile, valorile, referirile, cererile, exigenţele Bruxelles-ului au devenit tot mai prezente sub diverse forme în cotidian, și nu doar în discursurile publice, Sentimentul libertăţii adus de apartenenţa la Uniune a fost destul de puternic pentru mulţi dintre cetățeni iar înlesnirile acestui statut au semnificat deschideri, altă dată greu de imaginat, pentru carieră şi chiar destinul personal al acestora. Şi nu este vorba doar de dreptul la circulaţie sau de posibilitatea de a te pregăti la alte standarde sau sub alte principii. Intrarea oficială în Uniunea Europeană a însemnat dincolo de transformările societăţii şi cele personale şi o revoluţie instituţională, impusă de conectarea şi armonizarea cu alte reguli şi proceduri. Aderarea României la UE constituie pentru societatea românească un obiectiv strategic fundamental. Această opțiune are la bază consensul forțelor sociale și politice care vizează ancorarea solidă a țării în sistemul de valori european, promovarea interesului național, dezvoltarea societății românești pe principiile democrației și economiei de piață, în măsură să asigure stabilitatea și prosperitatea națiunii. Stimați colegi, aderarea României nu trebuie să fie doar o poartă de acces la alte standarde de viață, ci o cale de comunicare si dezvoltare continuă, o șansă la prosperitate și îmbunătățire a vieții fiecărui cetățean. Vă mulțumesc! Ştefan-Ovidiu Popa Deputat PSD Vâlcea, Circumscripția electorală nr. 40

COMUNICAT DE PRESA privind debutul mobilitatii proiectului: „Getting to know each other!”
COMUNICAT DE PRESA privind debutul mobilitatii proiectului: „Getting to know each other!”   Asociatia INITIATIVE SOCIALE [AIS] impreuna cu partenerii: SCAMBIEUROPEI – Italia, HELLENIC YOUTH PARTICIPATION [HYP] – Grecia, EUROPEJSKA FUNDACJA EDUKACYJNO-SPORTOWA [EFES] – Polonia, ASOCIACION DESES 3 – Spania, GAZIANTEP LOCAL YOUTH GROUP [GLYG] – Turcia, anunta debutul mobilitatii proiectului „Getting to know each other!”.   Acest proiect este finantat de catre Comisia Europeana prin programul „Erasmus +”, Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor in scop educational – Proiect de mobilitate pentru tineri si pentru lucratorii de tineret.   Proiectul „Getting to know each other!” este un schimb de tineret multilateral care este implementat in perioada 01.02.2018 – 31.08.2018, iar mobilitatea acestui proiect are loc in orasul Horezu din judetul Valcea, in perioada 25.04.2018 – 05.05.2018.   Grupul acestui proiect cuprinde un numar de 30 de tineri participanti si 6 lideri de grup, care participa timp de 9 zile la diverse activitati, prin metode de educatie non-formala,  prin care se urmareste dezvoltarea competentelor sociale, interculturale, promovare a creativitatii,  a traditiilor si obiceiurilor nationale.   Locul desfasurarii mobilitatii este localitatea Horezu, judetul Valcea, unde participantii au ocazia sa colaboreze, sa comunice intr-o maniera activa si constructiva si sa descopere diversitatea culturala a fiecarei tari participante. Astfel, cei 36 de tineri au posibilitatea participarii in activitati comune cu tineri din alte tari si beneficiaza de diversitatea experientei socio-culturale a fiecarei tari de trimitere a tinerilor pentru a crea un concept comun.   Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt urmatoarele:   OS1: Cresterea gradului de constientizare a 36 de tineri din 6 tari diferite asupra necesitatii dezvoltarii competentelor sociale, interculturale in contextul european actual, pe parcursul mobilitatii. OS2: Dobandirea de noi competente cheie pentru 36 de tineri pe parcursul mobilitatii. Acestea vor fi dobandite/dezvoltate prin metodele de educatie non-formala pe parcursul mobilitatii. OS3: Integrarea sociala a 12 tineri cu oportunitati reduse. Prin implicarea in proiect, acestia se vor simti integrati social, vor capata incredere in ei, vor dobandi competente cheie care sa ii ajute pe viitor in viata activa. OS4: Promovarea sentimentului de solidaritate si toleranta printre tinerii participanti pentru a facilita coeziunea sociala la nivelul UE pe parcursul mobilitatii. OS5: Dezvoltarea si mentinerea partenerialtului strategic incheiat intre promotorii prezentului proiect.   Astfel, pentru atingerea obiectivelor, proiectul „Getting to know each other!” include atat activitati indoor, cat si outdoor; programul zilnic de activitati integrand diferite instrumente, precum: metode de educatie non-formala, lucru in echipa, brainstorming, auto-reflectie, etc.   Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati: www.initiative-sociale.ro

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”
  INFORMARE DE PRESĂ Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”          SC  APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 16 – 20 aprilie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.        AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util. Astfel, s-a intervenit la rețeaua de apă stradală din com. Păușești, unde s-au efectuat următoarele operații: săpătură, montare robinet trecere, niplu și racord compresie și umplutură cu pământ, iar în satul Romanii de Sus, orașul Horezu, au fost remediate pierderi de apă din rețeaua stradală efectuându-se operațiile: săpătură manuală, sudură electrică, montat coliere de reparații, urmate de refacerea zonei la starea inițială.   PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: au fost identificate și înlocuite apometre și piese defecte ale branșamentelor de apă potabilă în Băile Govora,  satele Vulpuiești  și Scărișoara și comuna Mihăești; s-a continuat preluarea de contracte branșamente apă și racorduri canalizare pe str. Principală, sat Pietrarii de Sus, comuna Pietrari; a demarat revizia instalației de pompare din incinta stației de apă Barcane, efectuându-se operații de sudură colector și intervenții vană clapet de reținere, la pompa nr. 2. s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești; au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari; în satul Foleștii de Sus, com. Tomșani, s-a intervenit pentru desfundarea și curățarea rețelei de apă și a branșamentelor existente; în orașul Horezu, străzile Mircea cel Bătrân – Bl. O4 și Nicolae Iorga – Bl. O2, au fost realizate lucrări de desfundare, curățire și spălare a rețelelor de canalizare și căminelor existente, cu hidrojet și manual; au fost executate lucrări de curățire a barajului la captarea Râmești; s-au executat lucrări de branșare la rețeaua de apă potabilă în orașul Horezu, sat Romanii de Sus și de racordare la rețeaua de canalizare în com. Tomșani, sat Foleștii de Sus, conform avizelor tehnice; s-a intervenit pentru înlocuirea pieselor defecte la branșamentele de apă în satul Foleștii de Sus – com. Tomșani și pe strada Olari din orașul Horezu; s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu; s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni; au fost închise purjările în loc. Șirineasa; s-au efectuat operații de înlocuire vană pe str. Mărculești din orașul Băbeni; s-au efectuat lucrări de montare tablou comandă și instalație de iluminat la puțul nr.5 din cadrul stației de captare, tratare, pompare și distribuție a apei Frâncești; s-au efectuat lucrări de amenajare terasament în satul Pleșoiu din loc. N. Bălcescu și pe str. Ariei și str. Mărculești din orașul Băbeni, în urma unor intervenții pentru remedierea  pierderilor de apă survenite; s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu; s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa; s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localitățile N. Bălcescu și Șirineasa; s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă; s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.        APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                            

Angajam sudori aluminotermici pentru cale ferata pe santiere in tara
Angajam sudori aluminotermici pentru cale ferata pe santiere in tara. Asiguram cazare si transport. Oferim contract de munca si salariu atractiv. Relatii la telefon 0728208431.

Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”anunță lansarea primei sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.1 DE DEPUNERE PROIECTE   MĂSURA 1 – Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural MĂSURA 2 – Sprijinirea diversificarii, invatarii continue, inovare, creare locuri de munca in zona FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU MĂSURA 3 –Generarea de valoare adaugata produselor si serviciilor locale de pescuit si acvacultura   Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”anunță lansarea primei sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE  PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 ,Prioritatea Uniunii Europene nr.4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere. Data si ora de la care pot fi depuse cereri de finanțare:04.2018, ora 10:00. Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare:06.2018, ora 16:00. Alocarea financiară a prezentului apel pentru fiecare masura: 1. Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural :625.973,40 lei (echivalent140.400,00 euro) 2. Sprijinirea diversificării, învățării continue, inovare, creeare locuri de muncă în zona Flag Lotru-Olt Mijlociu :4.724.226,60 lei (echivalent1.059.600,00 euro) 3. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură:1.783.400,00 lei (echivalent 400.000,00 euro) *Cursul de schimb INFOREURO de 4,4585lei/euro conform Deciziei Directorului General al DGP AMPOPAM nr.7/01.03.2018 Modalitatea de depunere a cererilor de finantare: În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi depuse pe suport de hartie, doar în intervalul menționat mai sus. Proiectele se vor depune la Punctul de lucru al Asociatiei situat in mun. Rm. Valcea, strada Strandului, nr.8, judetul Valcea Masura 1: Valoarea totala eligibilă aferentă unui proiect:340,00 lei (echivalentul a 40.000 euro) Valoarea maxima/Ajutor financiar nerambursabil: Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:340,00 lei (echivalentul a 40.000 euro) Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 13.375,50 lei (echivalentul a 3.000 euro) Masura2 si Masura 3: Valoarea totala eligibilă aferentă unui proiect:783.400,00 lei (echivalentul a 400.000 euro) Valoarea maxima /Ajutor financiar nerambursabil: Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:783.400,00 lei (echivalentul a 400.000 euro) 700,00 lei (echivalentul a 200.000 euro) pentru proiectele care se incadreaza in regulile ajutorului de minimis sau 445.850 lei (echivalentul a 100.000 euro ) in cadrul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor de marfuri Exceptie!Valoarea maxima eligibila a unui proiect depus de un pescar comercial care solicita finantare pentru diversificarea activitatii pescaresti este de 668.775 lei (echivalentul a 150.000 euro) cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil de maxim 50% respectiv  334.387,50 lei echivalentul a 75.000 euro) Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 euro)   Pentru a fi selectata pentru finantare,cererea de finantare trebuie să îndeplinească cerințele si criteriile prevazute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii si anexele aferente. Informatiile detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt disponibile pe site-ulwww.flagvalcea.ro. Orice alte informatii se pot solicita de la Asociatia Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Manager Dobre Ion tel. 0728317694, e-mail :flagvalcea@yahoo.com;

ANUNT IMPORTANT! Lista cu numele si prenumele si seria carnetului de membru vanator care se declara nule de catre AJVPS VALCEA
Lista cu numele si prenumele si seria carnetului de membru  vanator care se declara nule de catre AJVPS VALCEA NUME SI PRENUME SERIE CARNET ANTACICA ION 36912 ANTONIE ANDREI GEORGE 090638 AVRAM CONSTANTIN DANIEL 090634 AVRAM VIRGIL 36106 BARBU CORNELIU 36346 BARBU IONUT 36347 BICA ILIE VIRGIL 37146 BICA ION 36646 BUSCA ION 36932 CALIN GHEORGHE 36629 CONSTANTINESCU NICOLAE 37159 COSMESCU GHEORGHE 36793 DINUTOIU GHEORGHE 37080 DRAGOMIR MARIUS 36021 DURA CONSTANTIN 090623 FLORESCU ION 37155 GOGOASE DRAGOS MARIAN 36988 GRIGORE DUMITRU ADRIAN 36981 HOBJILA IONUT ION 37180 IONITA ALEXANDRU 36062 IVASCU ION 36370 MANEA ANDREESCU MIHAIL 36074 MANU ION LUCIAN 36899 MATAHALA GRIGORE 36358 MATEI MARIN 095634 MESEA P. PETRU 35965 MESEA VASILE 36926 MIHAI NICULAE 37045 MIU NICOLAE OVIDIU 36295 NASTASOIU IULIAN 36364 NEAGOIE CONSTANTIN 36145 NECSOIU VASILE 36092 NITA AUGUSTIN FLORIN 094853 OPREANA DUMITRU 36367 PETRIAN DUMITRU 36788 POJORANU GHEORGHE 36724 POP LIVIU 37169 POPA ALEXANDRU BOGDAN 090612 POPA CONSTANTIN 36335 POPESCU DUMITRU 36762 POPESCU FLOREA 37143 RADU AUREL 090642 SECU IULIU RADU 090637 SERBAN ION 36221 SIMOIU VALERIAN 36354 STANCULESCU VICTOR 085365 STELIAN MARIUS 085371 TARASENIE DUMITRU 36177 TIRCU AUREL 098245 TOADER ILIE 37089 TRUICA VALENTIN 36280 TRUTOIU CTIN 36991 TUDOR VICTOR 090622 VIZITIU PETRE 37109 VOICU ILIE 36331 ZAMFIRESCU SORIN-STEFAN 36342  

Creştinismul – cea mai persecutată religie
Creştinismul – cea mai persecutată religie Catalin Sturza (adevarul.ro)   marea de cancanuri şi încăierări politice dâmboviţene a trecut cu totul neobservat un raport publicat de organizaţia ACN International (Aid the Church in Need) şi preluat de Newsweek în luna aprilie: persecuţia creştinilor şi genocidul împotriva creştinilor sunt mai rele decât oricând în istorie, iar creştinismul este cea mai persecutată religie a lumii. DE „În privinţa numărului de oameni care sunt implicaţi, a gravităţii crimelor comise şi a impactului acestora, este clar că persecuţia creştinilor este, astăzi, mai rea decât oricând în istorie. Nu numai că creştinii sunt mai persecutaţi decât oricare alt grup religios, dar din ce în ce mai mult creştini sunt supuşi la cele mai rele forme de persecuţie”, arată raportul ACN. Sunt monitorizate 13 ţări – China, Egipt, Eritreea, India, Iran, Irak, Nigeria, Coreea de Nord, Pakistan, Arabia Saudită, Sudan, Siria şi Turcia, între anii 2015 şi 2017. Doar în anul 2016, în aceste 13 ţări fost supuşi unor forme de persecuţie între 200 000 şi 600 000 de oameni. Câteva fapte: În Irak, exodul creştinilor este atât de grav, încât una dintre cele mai vechi comunităţi creştine din lume va dispărea, foarte probabil, în următorii trei ani, dacă situaţia nu se va îmbunătăţi în mod dramatic. Acelaşi exod ameninţă supravieţuirea creştinilor în multe regiuni ale Siriei, inclusiv în Aleppo, care găzduia, până nu demult, cea mai mare comunitate creştină din Orientul Mijlociu. Guvernele occidentale şi Organizaţia Naţiunilor Unite nu le-au oferit creştinilor ajutorul de urgenţă de care aveau nevoie în Irak şi în Siria, în timp ce genocidul lua amploare. Dacă organizaţiile creştine şi ale organizaţii private nu ar fi intervenit, creştinismul ar fi dispărut deja, foarte probabil, din Irak şi din multe părţi din Orientul Mijlociu. Gruparea teroristă Boko Haram, afiliată Isis, comite, aproape zilnic, atentate împotriva creştinilor în Nigeria de Nord – atentate despre care nu citim, aproape niciodată, în presa occidentală. În Sudan, guvernul a ordonat ca toate bisericile creştine să fie distruse, iar cei care atacă sau ucid creştini nu sunt traşi în nici un fel la răspundere în faţa legii, în majoritatea cazurilor. În India, persecuţia a crescut exponenţial după 2014, după venirea la putere a grupării naţionaliste hinduse Bharatiya Janata Party (BJP) condusă de prim-ministrul Narendra Mod. În Arabia Saudită, singurul motiv pentru care situaţia creştinilor nu s-a înrăutăţit e pentru că este greu să-şi imagineze cineva cum această situaţie ar putea să devină mai rea decât este deja. Raportul îl acuză, de altfel, pe preşedintele Donald Trump că nu a tras la răspundere Arabia Saudită pentru aceste atrocităţi. Iar în Coreea de Nord, „atrocităţile de nedescris” comise împotriva creştinilor includ moartea prin înfometare, avorturile impuse, crucificarea creştinilor deasupra unui foc şi călcarea lor cu compresorul. Şi trei exemple: Un pastor creştin din India a intrat în comă după ce a fost atacat şi bătut de extremişti aparţinând unei grupări hinduse. Înainte de a-şi pierde cunoştinţa, pastorul le-a spus poliţiştilor că atacul a fost motivat de ura religioasă. „Nu trebuie să vii în satul nostru să te rogi. Să nu mai intri niciodată în satul nostru”, i-au spus cei care l-au bătut. În Nigeria, o femeie creştină a fost ucisă în bucătăria propriei case, în noaptea de Paşte a anului 2017. Atacul a pornit în biserica catolică Sfântul Ioan, din oraşul Asso, unde au fost atacaţi creştinii care participau la slujba Învierii Domnului; teroriştii au urmărit-o pe tânăra femeie până în propria casă, unde au ucis-o. Alţi 12 creştini au fost omorâţi în aceeaşi noapte. Totul s-a petrecut sub ochii armatei nigeriene, care nu a intervenit în nici un fel. În capitala Egiptului, Cairo, cel puţin 29 de oameni au fost ucişi şi alţi 50 au fost răniţi, în decembrie 2016, când un terorist s-a detonat în timpul Liturghiei de Duminică, în Biserica coptă Sfinţii Petru şi Pavel. Atacul a fost revendicat de ISIS, care a scris apoi pe Facebook că vor urma şi alte atacuri de acest fel împotriva „oricărui necredincios şi apostat de pretutindeni”. Patru luni mai târziu, în aprilie 2014, în Duminica Floriilor, alte două biserici copte au fost atacate, în Alexandria şi Tanta. Au murit alţi 44 de oameni, şi peste 120 au fost răniţi. Prea creştini pentru liberalii şi progresiştii occidentali; prea străini pentru conservatorii occidentali – mai nimeni nu vorbeşte, niciodată, despre tragedia prin care trec aceşti oameni, teoretic fraţi ai noştri întru credinţă, în ţări în care e comasată mai mult de jumătate din populaţia lumii. Catalin Sturza (adevarul.ro)   marea de cancanuri şi încăierări politice dâmboviţene a trecut cu totul neobservat un raport publicat de organizaţia ACN International (Aid the Church in Need) şi preluat de Newsweek în luna aprilie: persecuţia creştinilor şi genocidul împotriva creştinilor sunt mai rele decât oricând în istorie, iar creştinismul este cea mai persecutată religie a lumii. DE „În privinţa numărului de oameni care sunt implicaţi, a gravităţii crimelor comise şi a impactului acestora, este clar că persecuţia creştinilor este, astăzi, mai rea decât oricând în istorie. Nu numai că creştinii sunt mai persecutaţi decât oricare alt grup religios, dar din ce în ce mai mult creştini sunt supuşi la cele mai rele forme de persecuţie”, arată raportul ACN. Sunt monitorizate 13 ţări – China, Egipt, Eritreea, India, Iran, Irak, Nigeria, Coreea de Nord, Pakistan, Arabia Saudită, Sudan, Siria şi Turcia, între anii 2015 şi 2017. Doar în anul 2016, în aceste 13 ţări fost supuşi […]

S-a făcut recepția la lucrarea de extindere a rețelei de apă pe 26 km în comuna Zătreni
  Potrivit unor precizări ale primarului din Zătreni, Constantin Liţoiu, în luna februarie a avut loc recepția la obiectivele de investiții, respectiv 26 de km de extindere rețea de apă și modernizare 6,8 km de drumuri, iar pe data de 22 februarie 2018 a fost semnat contractul de execuţie lucrări de refacere drumuri calamitate pe 12,4 km, poduri și podețe. La data de 6 martie 2018, primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, a semnat contractul la Ministerul Dezvoltării în vederea realizării proiectului finanţat prin PNDL „Extindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu în comuna Zătreni”, în valoare de circa 25 miliarde de lei vechi. În vara anului trecut, Ministerul Dezvoltării Regionale a decis alocarea sumei de 30 miliarde de lei vechi pentru două proiecte prin PNDL 2, printre care şi „Anvelopare Școala Zătreni” (5 miliarde de lei vechi). La iniţiativa primarului Constantin Liţoiu, Consiliul Local al comunei Zătreni a aprobat în octombrie anul trecut alocarea sumei de 11.000 lei cu TVA, proveniţi din bugetul local, în vederea premierii cu câte 200 lei a familiilor în viaţă din comuna Zătreni, care au împlinit peste 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2017, precum şi pentru o masă festivă, pe data de 11 noiembrie 2017, la Căminul Cultural Zătreni. La Zătreni, a demarat reabilitarea mai multor drumuri de interes local care nu sunt asfaltate. Potrivit primarului Constantin Liţoiu, fondurile pentru această investiţie vor fi alocate de Guvern pe situaţii de urgenţă: „E vorba de recondiţionarea a circa 12 de kilometri de drumuri, în mai multe sate. Astfel, vor fi modernizate tronsoane din Mecea, Dealu Glămeia, Valea Văleni, Ciorteşti, dar şi altele. Toate sunt drumuri importante pentru comunitate şi trebuie să intervenim în regim de urgenţă. Iniţial, am vrut să depunem proiecul de reabilitare a acestor artere pe PNDL 2, dar sansele de a obţine finanţare erau foarte mici”.  Consiliul Local Zătreni a mai decis în 2017 implementarea proiectului „Achiziţie utilaj şi echipamente în vederea dotării SVSU Zătreni, jud. Vâlcea”, în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, SubMasura 19.2, Masura M3/6B „Comunitate atractivă”, din cadrul GAL Cerna-Olteţ.

Primarul din Perişani, Ion Sandu, va acorda mamelor suma de 1000 lei la naşterea fiecărui copil
  La propunerea primarului Ion Sandu, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat luna trecută ca toate mamele din localitatea Perişani să primească suma de 1000 lei la fiecare naştere a unui copil, după data de 1 ianuarie 2018. Suma se suportă din bugetul local şi se acordaă la cerere pentru fiecare copil în baza certificatului de naştere. Consiliul Local al comunei Perişani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 13 februarie 2018 a aprobat bugetul general al comunei Perişani pe anul 2018 pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi estimările pentru anii 2019-2021 care va avea la partea de venituri suma de 10186,08 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 10186,08 mii lei. S-a mai aprobat utilizarea sumei de 4378,32 mii lei reprezentând excedentul bugetului local al anului precedent pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a anului curent. Consiliul Local a luat în considerare şi adresele Administraţiei Finanţelor Publice Vâlcea nr. VLG STG-2248 din 2 februarie 2018 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 şi estimări 2019-2021 şi nr. VLG STG-2642 din 7 februarie 2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018. La sfârşitul anului trecut, la iniţiativa primarului Ion Sandu, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat finanţarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Grădiniţă Mlăceni în comuna Perişani, judeţul Vâlcea”, conform art. 8 alin. 3 din OMPDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare. Tot Consiliul Local Perişani a mai aprobat în luna noiembrie valoarea de investiţie a proiectului „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în comuna Perişani, judeţul Vâlcea” cu o valoare totală de 8,38 milioane de lei, din care 6,8 milioane de lei valoare eligibilă şi 1,58 milioane de lei valoare neeligibilă în baza contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). S-a mai aprobat solicitarea unei scrisori de garanţie de la FNGCIMM în valoare de 2.723.400 lei, în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 2.723.400 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în comuna Perişani, judeţul Vâlcea”.

Activităţi pentru binele Vâlcii desfăşurate în aprilie de președintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu
  Zilele trecute, a fost prezentată o informare cu privire la activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, în luna aprilie. Preşedintele Constantin Rădulescu a participat luni 2 aprilie a.c., la conferinţa de lansare a proiectului „HOPE Vaideeni”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. HOPE Vaideeni este un proiect de succes, care are ca obiectiv general furnizarea de măsuri cu caracter integrat, în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale a comunităţii marginalizate din satul Vaideeni. Cu acest prilej, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea i-a adresat felicitări primarului Daniel Achim Băluţă, pentru atragerea de fonduri, în scopul ajutorării oamenilor defavorizaţi din comuna Vaideeni şi l-a asigurat de sprijinul instituţional al Consiliului Judeţean Vâlcea, în condiţiile legii. Consiliul Judeţean Vâlcea a depus, în luna noiembrie 2017, cererea de finanţare „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii Ia nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2. Luni, 02 aprilie 2018, Autoritatea de Management pentru POCA, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a informat Consiliul Judeţean că proiectul ’’Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate” a fost selectat pentru finanţare. Prin acest proiect, vor ajunge la Vâlcea 625.000 lei pentru dezvoltarea unui sistem unitar şi sustenabîl de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari. Principalele activităţi prevăzute în proiect vizează implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului, din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile publice subordonate, prin participarea la programe şi evenimente de formare profesională în domeniul managementului calitătii. La solicitarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat marţi, 3 aprilie a.c., autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de regularizare a pârâului Bistriţa, pe sectorul de albie cuprins între podul de şosea DN64 (Băbeni) şi localitatea Costeşti, inclusiv până în zona de acces la Cheile Bistriţei. Proiectul se referă exclusiv la albia minoră a pârâului Bistriţa, pe teritoriul administrativ al localităţilor Băbeni, Frînceşti, Tomşani şi Costeşti, iar lucrările constau în: recalibrarea albiei, supraînăiţarea malurilor sub formă de dig, protecţii de mal, căderi pentru corecţia pantei, praguri de fund. Investiţia este necesară pentru configurarea unei albii reprofilate pe întreg traseul studiat – 18,6 km – şi are ca scop punerea în siguranţă şi protejarea împotriva efectului distructiv al apelor mari a obiectivelor social- economice situate în zona inundabilă – poduri, traversări de conducte şi cabluri, zone locuite, linii electrice, puţuri de alimentare cu apă, construcţii hidrotehnice, drumuri judeţene şi comunale. La solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea şi a Prefectului de Vâlcea, Guvernul a alocat judeţului Vâlcea, din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, suma de 9.976 mii lei, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor produse ca urmare a precipitaţiilor abundente din luna martie a acestui an. Astfel, 14 localităţi din judeţul Vâlcea, respectiv, Alunu, Amărăşti, Berbeşti, Berislăveşti, Dănicei, Dăeşti, Glăvile, Mădulari, Măldăreşti, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Perişani, Sălătrucel şi Scundu, precum şi mai multe drumuri judeţene primesc finanţare pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale. Banii au fost alocaţi pentru executarea lucrărilor de refacere a unor drumuri judeţene, poduri şi podeţe, precum şi a unor drumuri comunale. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat joi, 05.04.2018, sectoarele de drum pe care drumarii RAJDP Vâlcea realizau lucrări de reparaţii şi turnare covor asfaltic. Un scurt bilanţ al activităţii recente a drumarilor arată următoarele: pe DJ 677F s-au efectuat reparaţii asfaltice şi se vor turna 2 km de covor asfaltic, pe sectorul Şirineasa s-au plantat 60 de tei, cu scopul de a proteja taluzul drumului şi de a contribui la estetica zonei; la Ghioroiu, pe DJ 651A a fost turnat 1 km de covor asfaltic şi s-au finalizat lucrările de reparaţii pe tot sectorul, până la limita cu judeţul Gorj; au fost finalizate reparaţiile asfaltice pe DJ 658, Muereasca – Frăsinei, DJ 646A, sector Stoeneşti, DJ 646 Costeşti – Mănăstirea Bistriţa şi Mănăstirea Arnota, DJ 646B Frânceşti – Mănăstirea dintr-un Lemn, DJ 646C Frânceşti – Mănăstirea Surupatele, DJ 647 Mihăeşti – Mănăstirea Govora, DJ 646 Frânceşti – Foleşti – Tomşani şi DJ 677A Creţeni – Pesceana – Şirineasa. În cursul zilei de joi, 12 aprilie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, împreună cu directorul Direcţiei Tehnice, loan Tămaş, directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală, Bogdan Lăstun şi şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont – Vâlcea, Mircea Lera, s-a deplasat în Ţara Loviştei pentru a vedea, încă o dată, drumul pe care Consiliul Judeţean Vâlcea urmează să-l preia de la CNAIR. Este vorba despre DN 7D, o arteră extrem de importantă pentru ceea ce va însemna dezvoltarea acestei zone a judeţului Vâlcea, una dintre cele mai frumoase din România. Cu acest prilej a discutat cu primarii lovişteni despre formalităţile de preluare şi despre modul cum se vor derula investiţiile pe acest drum, a cărui reabilitare va contribui substanţial la dezvoltarea zonei. Vineri, 13 aprilie a.c„ Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat contractul de finanţare pentru Programul privind elaborarea şi actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pentru 19 localităţi ale judeţului Vâlcea, transmis spre aprobare de viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. […]


Recomandam - ziare romanesti
Programul TV de Azi

Mutari Mobila International