Ziarul

  ziare    propune o publicatie     trimite o stire    

Ziarul Online - Ziare romanesti - Stiri Ziarul de Valcea online

 

Ziarul Ziarul de Valcea

Website: http://www.ziaruldevalcea.ro

Ziar inscris in categoria Online in judetul Valcea

Descriere:
Ziarul de Valcea - Versiunea online a acestui ziar local. Prezinta stiri regionale

propune o publicatie

Ultimele stiri din Ziarul de Valcea de azi - Ziarul Ziarul de Valcea online


A doua întâlnire a primarului Mircia Gutău cu locuitorii din cartierul Ostroveni
  Miercuri, 19 iulie, la Cinematograful ”Geo Saizescu”, a avut loc cea de-a doua întâlnire a primarului Mircia Gutău şi a altor reprezentanţi ai administraţiei locale cu locuitorii din cartierul Ostroveni, zona situată la Vest de bd. Tineretului. La debutul acesteia, edilul-şef a ţinut să enumere o serie de investiţii – finalizate, în derulare sau în proiect – avute în vedere pentru acest cartier şi pentru zona de Sud a municipiului. Astfel, primarul Gutău a menţionat emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru modernizarea Târgului Râureni, proiectul de creare a unei benzi de accelerare pentru maşinile care merg spre Drăgăşani venind de sub pasajul Râureni, necesitatea lărgirii carosabilului în zona sensului giratoriu de la capătul bdului Dem Rădulescu, demararea lucrărilor la prelungirea bd. Tineretului spre Nord, demararea schimbării iluminatului public pe faleza râului Olăneşti şi pe podul peste Olăneşti de pe bd. Tineretului, finalizarea – în aproximativ două săptămâni – a parcului de la Catedrala Ostroveni, alocarea unor fonduri pentru reabilitarea exterioară a acestui lăcaş de cult, finalizarea exproprierilor pentru cimitirul din zona Târgului Râureni, pentru care se face proiectarea, prelungirea aleii de promenadă pe malul Oltului până la DN 64, lucrările de schimbare şi reabilitare a acoperişurilor la şcolile generale 9, 10 şi 13 din cartier, aprobarea finanţării PNDL pentru construirea unei noi grădiniţe, deschiderea, pe 31 iulie, a Căminului pentru Persoane Vârstnice, demararea achiziţionării unor terenuri în vecinătatea Ştrandului Ostroveni pentru extinderea zonei turistice, crearea a 420 de locuri de parcare pe str. Ostroveni, de la Ştrand până la intersecţia cu drumul naţional, crearea unei parcări în zona Parcului Industrial Sud pentru parcarea peste noapte a maşinilor de marfă, finalizarea recentă a bretelei de acces din zona Dedeman, viitoarea realizare a unui sens giratoriu la intersecţia DN64 cu DN67 de la Troianu, modernizarea tuturor locurilor de joacă din cartier după modelul celor de la ”Cina” şi de la Grădina Zoologică, recent reabilitate, realizarea unui loc de joacă în spatele Complexului W şi a altuia pe bd. Dem Rădulescu, achiziţionarea şi montarea, în perioada următoare a 60 de ghene de gunoi moderne, trecerea la sistemul de iluminat public pe LED-uri în tot cartierul, după modelul celui deja existent pe str. Mihai Eminescu, reabilitarea pistelor de biciclete de pe bd. Dem Rădulescu care va demara după data de 15 august, modernizările făcute la Ştrandul Ostroveni şi menţinerea accesului gratuit pentru pensionari, în zilele de luni – joi, amenajările de străzi din zonă – str. Ion Creangă, str. Veteranilor, str. Corneliu Coposu, crearea unui noi parc în cartier sau realizarea unui WC public lângă locul de joacă din zona ”Cina”. Problemele supuse atenţiei conducerii primăriei cu această ocazie de cetăţenio prezenţi în număr de câteva zeci în sala Cinematografului ”Geo Saizescu” au fost dintre cele mai diverse: existenţa în număr mare a câinilor fără stăpâni, dar şi problemele create de câinii scoşi la plimbare de stăpânii lor, necesitatea unei prezenţe mai puternice a Poliţiei Locale în zonă, stadiul programului de reabilitare termică – primarul Mircia Gutău anunţând că are semnale că în două luni programul cu finanţare europeană din acest domeniu se va debloca, iar Râmnicul are cele mai multe proiecte deja întocmite pentru reabilitări de blocuri – regimul (nu întotdeauna respectat) al parcărilor rezidenţiale, necesitatea montării unor băncuţe şi a unor coşuri de gunoi, problemele de trafic din zona centrală sau parcarea dubiţelor de firme şi repararea de maşini în parcările dintre blocuri. Primarul şi-a notat toate aspectele semnalate şi a şi stabilit o serie de vizite, în zilele următoare, pentru verificarea celor reclamate. Seria întâlnirilor cu râmnicenii, pe cartiere, se va relua în a doua parte a lunii august.

Ion Ţîrvuică, fostul primar din Făureşti, nu a înregistrat în contabilitate veniturile din amenzi… de 25.000 euro
  Potrivit raportului Curţii de Conturi, fostul primar al comunei Făureşti, Ion Ţîrvuică, nu a înregistrat în evidența fiscală și contabilă… veniturile din amenzi, în sumă de 108 mii lei (25.000 euro) și nu au fost raportate în contul de execuție și bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2015. De asemenea, primarul Ţîrvuică nu a respectat obligația de a prezenta în ședință publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. Nu a fost efectuată inventarierea materiei impozabile și a contribuabililor conform prevederilor Codului fiscal. Tot Curtea de Conturi a constatat deficiențe financiar-contabile reprezentate de investiții în curs neînregistrate în contabilitate: menținerea nejustificată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de executie”, a unor obiective terminate în anii 2011-2013 și la care nu s-a efectuat recepția definitivă a acestora; înregistrarea eronată în contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” a cheltuielilor efectuate cu executarea Planului Urbanistic General. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu la ordonatorul principal de credite în sensul că persoanele care au exercitat controlul financiar preventiv propriu nu au îndeplinit condițiile legale de studii și vechime pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu. Din verificarea unui număr de 30 poziții de rol la impozitul pe clădiri persoane fizice s-a constatat că 9 persoane care au declarat la registrul agricol clădirile terminate nu au solicitat eliberarea autorizațiilor de construire, și nu au achitat taxele aferente, fiind stabilit un debit suplimentar în sumă de 4 mii lei. Acțiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost organizată și nu s-a desfășurat conform prevederilor legale, astfel: nu a fost emisă de către ordonatorul de credite dispoziție privin organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului; inventarierea elementelor de natura activelor și stocurilor s-a efectuat doar scriptic; nu au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (ex.stadiul fizic al investitiilor în curs de executie, creanțe, datorii); nu s-a întocmit un proces verbal de valorificare la terminarea inventarierii care să conțină rezultatele și concluziile acesteia. Nu a fost nominalizată o comisie de recepție a bunurilor materiale procurate, lucrărilor executate și a serviciilor prestate. Referitor la lucrările de reparații curente executate la Căminul cultural Făurești s-a constatat efectuarea unei plăți din bugetul local în sumă 2 mii lei reprezentând TVA înscris eronat în factura acceptată la plată, în condițiile în care executantul lucrărilor nu era înregistrat ca plătitor de TVA. S-a constatat efectuarea unor plăți nelegale în sumă de 20 mii lei, reprezentând arhivare pentru… servicii neefectuate.   Ex-primarul Ţîrvuică nu a putut justifica pe bază de documente consumul unei cantități de 771 litri carburant   Ion Ţîrvuică a efectuat de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate, respectiv efectuarea unei plăți nelegale în sumă de 3 mii lei, reprezentând servicii de consultanță pentru care nu s-a putut face dovada executării lor. La suma de 3 mii lei s-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei. Pentru lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare, „Extindere și reparații grupuri sanitare Școala Făurești și Grădinița Milești” executate au fost efectuate plăți din bugetul local în sumă 6 mii lei reprezentând TVA înscris eronat în factura acceptată la plată, în condițiile în care executantul lucrărilor nu era înregistrat ca plătitor de TVA. Referitor la lucrarea de investiții, „Teren de sport multifuncțional” s-a constatat efectuarea unei plăți din bugetul local în sumă 2,3 mii lei, pentru lucrări neexecutate, facturate, acceptate la plată și achitate. Pentru plata necuvenită efectuată, în timpul misiunii de audit au fost calculate accesorii în sumă totală de 0,422 mii lei. Entitatea nu a justificat pe bază de documente legal întocmite, consumul unei cantități de 771 litri carburant achiziționat pentru autovehiculele din parcul auto propriu. Din cauza nerespectării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, salariile primite de către 2 angajați ai Primăriei Făurești au fost mai mari decât cele legale, valoarea abaterii fiind de 7 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de 2 mii lei. S-a constatat nerespectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Entitatea auditată deține în parcul auto propriu un număr de patru autoturisme, față de normativul legal de un autoturism. Bunurile din domeniul public al Primăriei Făurești, în valoare totală de 788 mii lei (212 mii lei terenuri plus 576 mii lei construcții) care sunt folosite de Școala Gimnazială Făurești, entitate ce a primit statutul de unitate cu personalitate juridică în noiembrie 2011, nu au fost preluate de către ordonatorul terțiar de credite cu protocol de predare-primire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La ordonatorul terțiar din subordine Școala Gimnazială Comuna Făurești s-a constatat efectuarea unei plăți pentru lucrări de reparații curente în sumă 5 mii lei reprezentând TVA înscris eronat în factura acceptată la plată, în condițiile în care executantul lucrărilor nu era înregistrat ca plătitor de TVA. Au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei. (Petre Coman)

Primarul Daniel Băluţă are la dispoziţie 2,7 milioane euro pentru modernizarea drumurilor din Vaideeni
  Primarul comunei Vaideeni, Daniel Băluţă, a primit recent de la Guvern vestea că i-a fost alocată suma totală de peste 15 milioane de lei, prin PNDL, din care 12,3 milioane de lei (2,7 milioane de euro) pentru drumuri, 2 milioane de lei pentru dispensare şi 920.000 lei pentru reabilitarea Școlii Marița. Pe tema absorbţiei fondurilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, primarul localităţii Vaideeni, Daniel Băluţă a depus proiecte pentru modernizarea şcolilor, asfaltarea drumurilor, extinderea reţelei de apă, modernizarea iluminatului public, modernizarea dispensarului, dar şi a căminului cultural: „Pentru noi, toate aceste proiecte depuse sunt importante, şi sunt convins ca vom primi finanţare. Totodată, pe fonduri europene am mai depus cinci proiecte în vederea asfaltării drumurilor agricole şi a drumurilor locale. Pentru fiecare proiect au fost prinşi câte aproximativ 6 kilometri, iar pentru drumul care duce spre Plaiul Nedeiului, având o lungime 18 kilometri, finanţarea ar urma să fie folosită pentru modernizarea platformei prin pietruire. Drumul urcă până la cota 2130 de metri şi duce până la poalele vârfurilor Nedeia, în zona Coasta Lacurilor. Pentru că cea mai mare problemă la munte este eliminarea apei de pe terasamentul drumului, modernizarea acestui drum constă în amenajarea rigolelor, şanţurilor, zidurilor de sprijin de malurilor. Drumul face legătura între DJ 665 şi refugiul Căşeriei de la Coasta Lacurilor. Proiectul este depus, şi are numărul de înregistrare 28. Pe viitor, acest drum poate fi asfaltat mult mai uşor, atâta timp cât, prin acest proiect, se va face structura drumului”. Vârful Nedeia este cel mai înalt bastion al Munţilor Căpăţânii, care se ţine semeţ pe axa centrală a masivului, acoperit de o frumoasă pajişte subalpină, unică prin frumuseţea ei.

Școala de vară „În pridvorul brâncovenesc” la Parohiei Fedeleșoiu
  Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, la Parohia Fedeleșoiu din Protopopiatul Călimănești, se desfășoară Școala de vară „În pridvorul brâncovenesc”. În cadrul școlii de vară, copiii participă la ateliere de muzică, pictură sau desen, lucru manual, atelier de mărgele sau activități recreative, acestea fiind coordonate de către preoții Gheorghe Bănicioiu și Dângă Florian Gavril. „Pridvorul brâncovenesc al fostului Schit Fedeleșoiu nu a împlinit doar un rol liturgic sau de estetică a sfântului locaș, întrucât, vreme îndelungată, aici se învățau tainele citirului și ale scrisului. Școala de Vară propune copiilor din parohie activități educative și recreative prin care cultivăm o serie de valori precum prietenia, dragostea față de Dumnezeu, respectul față de familie și față de semeni”, a precizat Părintele  Gheorghe Bănicioiu.  

Trafic ilicit cu ţigări la Băbeni
  În data de 15 iulie, în intervalul orar 09.00 – 15.00, poliţiştii Biroului Transporturi Vâlcea, în colaborare cu cei de la Poliţia oraşului Băbeni au desfăşurat acţiuni în baza unui plan de măsuri comun. Astfel, s-au făcut verificări la o societate din Băbeni, astfel că oamenii legii au găsit 83 pachete de ţigări, pentru care administratorul societăţii nu a prezentat documente de provenienţă. Acesta a fost amendat cu suma de 10.000 de lei şi s-a luat măsura confiscării cantităţii de 1.660 ţigarete, în valoare de 1.245 lei. De asemenea, în aceeaşi zi, pe raza comunei Orleşti a fost prinsă o femeie din oraşul Băbeni în timp ce efectua acte de comerţ, oferind spre comercializare cantitatea de 2,1 m. c. deşeuri lemn de esenţă fag. Aceasta a fost sancţionată contravenţional cu suma de 500 lei, fiindu-i confiscată şi întreaga cantitate de deşeu material lemnos, care a fost predată la Ocolul Silvic Drăgăşani.

Percheziţii ale Poliţiei privind infracţiuni de evaziune fiscală
  La data de 17 iulie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat trei percheziţii, una la sediul unei societăţi comerciale şi două domiciliare, pe raza judeţului, fiind ridicate mai multe documente. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal, în care sunt vizate două persoane, efectuându-se cercetări pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 500.000 lei. În urma activităţilor întreprinse, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, cercetările continuând sub supravegherea procurorului.

Primarul din Şuşani, Gheorghe Staiu, a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale finanţare pentru 4 proiecte
  Zilele trecute, primarului comunei Şuşani, Gheorghe Staiu, i-a venit de la Ministerul Dezvoltării Regionale o informare privind alocarea sumei totale de 15,5 milioane de lei pentru finanţarea a 4 proiecte depuse prin PNDL. Astfel, pentru dispensare a fost alocată suma de 674.000 lei, 4,5 milioane lei pentru trei şcoli din satele Uşurei, Râmeşti şi Stoiculeşti, 8,15 milioane de lei pentru extindere reţele de apă şi 2,2 milioane de lei pentru poduri. În primăvara acestui an, primarul comunei Şuşani, Gheorghe Staiu, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale zece proiecte. Astfel, prin PNDL, primarul Staiu vroia să asfalteze circa 19 kilometri de drumuri comunale şi uliţe săteşti, dar să şi construiască şase poduri peste pârâul Beica: „Mai avem faza a doua de modernizare a drumurilor de interes local şi uliţelor săteşti, un proiect care cuprinde asfaltarea a 8 kilometri de uliţe, cu o valoare de 5,6 milioane de lei. Tot pentru asfaltare am mai depus modernizarea DC 54 Râmeşti-Lungeşti, care face legătura între comuna Şuşani şi comuna Lungeşti, pe o distanţă de 6,5 kilometri şi DC 63 Uşurei-Sârbi, care face legătura între comuna Şuşani şi Mădulari pe 3,4 kilometri, un proiect care însumează 9,9 kilometri, care a fost şi el depus la Ministerul Dezvoltării, în vederea obţinerii finanţării. Un alt proiect cuprinde construirea a şase poduri”. În comuna Şuşani, cu fonduri obţinute pe OG nr. 28/2013, se derulează un proiect de modernizare şi asfaltare a opt kilometri de drumuri de interes local. De altfel, s-a finalizat asfaltarea pe cei opt kilometri de drumuri de interes local şi urmează să se construiască rigolele pe căile de acces reabilitate şi modernizate. Astfel, s-au asfaltat drumurile din cătunele Epureşti şi Spiridoneşti, din cătunul Anuţeşti (satul Şuşanii de Jos), din cătunul Linia Mică (satul Şuşanii de Sus), precum şi strada Puroinica din satul Uşurei. Pentru viitor, primarul comunei Şuşani, Gheorghe Staiu, are ca obiectiv punerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă, prin proiectul pe care l-a depus pe OG nr. 28/2013. Alte proiecte depuse, la Ministerul Dezvoltării, pe OG nr. 28/2013, sunt: reabilitarea şi modernizarea şcolilor din localitate; reabilitarea şi modernizarea dispensarelor; modernizare şi asfaltare DC 63 Uşurei-Sârbi pe o lungime de 3,4 kilometri şi DC Râmeşti-Lungeşti pe o lungime de 6,5 kilometri.

Consiliul Local a aprobat alocarea a 8,9 milioane euro pentru reabilitarea iluminatului public din Râmnic
  Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 iulie 2017, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţii de iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice şi de telecomunicaţii”, la valoarea totală de 40,16 milioane de lei, respectiv 8,9 milioane de euro. În ceea ce priveşte situatia existenta a iluminatului public, în municipiul Ramnicu Valcea s-au executat eforturi pentru menţinerea sistemului de iluminat public in fuctiune si in stare buna, s-au executat lucrări de modernizare locale, pe străzi sau in zonele de blocuri. În zonele unde sistemul de iluminat era precar sau lipsea s-au făcut modernizări ale sistemului de iluminat sau extinderi prin utilizarea de stâlpi metalici noi, reţele subterane si aparate de iluminat care utilizeaza surse cu descarcare la inalta presiune in vapori de sodiu. S-a urmărit utilizarea de aparate de iluminat de cea mai buna calitate, dar din motive economice unerori s-au achiziţionai si aparate de iluminat mai ieftine avand gradul de protectie si rezistenta la impact scăzute. Iluminatul public este realizat pe structura de stâlpi si reţele de alimentare cu energie electrica clasice si torsadata sau subterana si constituit din 8240 stâlpi si 7220 aparate de iluminat. Situatia propusa prin tema de proiectare si caietul de sarcini este urmatoarea: dezafectarea reţelelor de iluminat pe strazile/locatiile unde se va realiza o instalatie noua; reabilitarea instalaţiilor de iluminat public, prin inlocuirea echipamentelor (stâlpilor si lămpilor de iluminat) cat si a cablurilor aferente pe toate străzile si bulevardele pe care nu s-a intervenit in ultima perioada si unde durata de viata a instalaţiilor este aproape expirata; realizarea canalizatiei electrice subterane impreuna cu cea de NETCITY pentru fibra optica existent, care la aceasta data in mare parte este pozata aerian pe stâlpii de iluminat (dimensionarea canalizatiilor va asigura pozarea tuturor instalaţiilor electrice si de telecomunicaţii existente aerian pe stâlpi, in subteran); se va avea in vedere cuprinderea in documentaţia tehnico-economica a lucrărilor de extindere, respective de completare a iluminatului public (cabluri noi, stâlpi, lămpi, etc) in zonele unde este necesar; se va realiza instalatii performante, cu consum redus de energie electrica si cheltuieli de intretinere cat mai reduse. Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce Ia reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru curatarea periodica a pârtii optice (care trebuie facuta si in cazul aparatelor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica. Eficientizarea sistemului de iluminat public si reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat se poate face prin utilizarea unui sistem de dimming. În ultima perioada s-au efectuat lucrări de modernizare ale sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED pe Calea lui Traian zona stradala si parţial in zona pietonala (in zona centrala mai aglomerata) concomitent cu inlocuirea stâlpilor de iluminat si a reţelei de alimentare subterana. Stâlpii montati in ultima perioada sunt stâlpi metalici (din raţiuni economice probabil) incastrati, alimentati din reţea subterana. Se evidentiaza astfel lucrările de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public realizate pe străzile: Dem Radulescu, Ostroveni, Aurelian Sacerdoteanu, Patriarh Iustinian Marina, George Bacovia, Intrarea Sudului, Calea Bucureşti, Calea lui Traian şi altele. Durata de realizare a investiţiei este de 20 luni, iar sursa de finanţare a investiţiei reprezintă fonduri externe şi bugetul local al Municipiului Rm. Vâlcea.

Şedință explozivă la Prefectură pe tema situației depozitului de deșeuri din Măldărești
  Prefectul județului Vâlcea, domnul Florian Marin, convoacă în ziua de luni, 24 iulie 2017, începând cu ora 14:00, la sala nr.2 a Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, o ședință pe tema „situației depozitului de deșeuri din comuna Măldărești, județul Vâlcea (S.C. SACOMET S.A.), soluții legale de gestionare pe viitor a deșeurilor colectate la nivelul județului Vâlcea”. La ședință vor participa reprezentanți ai Unităților Administrativ Teritoriale, Gărzii de Mediu Vâlcea, Agenției de Protecție a Mediului Vâlcea, firmelor de salubrizare ce desfășoară activitate în județul Vâlcea, Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Salubrizare – Vâlcea.

Exercițiul militar multinaţional a agitat viața râmnicenilor si pe multi i-a bagat in sperieti! Avioanele NATO au bubuit urechile valcenilor! MApN – bila neagra!
  UPDATE – 19.07 – ora: 22.20! Foarte multi locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea au fost foarte nedumeriti si chiar speriati de zborurile la joasa inaltime ale avioanelor de lupta. De cateva ore, aeronavele de lupta brazdeaza cerul Ramnicului, cu zgomot asurzitor. Ministerul Apararii Nationale nu a catadicsit sa anunte populatia in legatura cu acest exercitiu militar AERIAN! De ce, domnilor???!!!  Va era teama ca afla rusii???!!! La Râmnicu Vâlcea, pe malul Oltului, s-a desfăşurat, în noaptea de duminică spre luni, o etapă a exerciţiului militar multinaţional SABER GUARDIAN 17, la care au participat peste 2.00 de militari NATO – a mentionat Europa FM. Pe întuneric, au fost construite două dintre cele trei poduri plutitoare peste care a trecut, mai apoi, cavaleria SUA. Misiunea fost întârziată din cauza unor blindate americane care s-au blocat, iar localnicii nu au putut să iasă cu maşinile din curţi. În cartierul Rîureni, populaţia a fost avertizată să nu circule cu maşinile persoanele in intervalul orar 20.00-4.00. Programul nu a fost respectat, iar la ora 5.00 resticţia impusă pe DN 64 s-a prelungit. Localnicii care plecau muncă nu au fost lăsaţi să iasă cu maşinile din curţi, iar unii nuntaşi care se întorceau spre case, în zori, au fost nevoiţi să facă un ocol de 3- 4 kilometri. Exercițiul multinațional s-a desfășurat pe întuneric. Acolo unde a fost uitat câte un bec aprins, acesta a fost spart cu pietre. La misiunea de traversare a unui curs de apă a cavaleriei SUA pe pontoane plutitoare au participat cei 2.500 de militari și peste 750 de blindate, taburi, camioane şi tot ce înseamnă tehnică militar de luptă terestră. Convoiul s-a întins pe 5 kilometri. Primii care au construit podul plutitor au fost soldații români, care au folosit pontoane aflate în dotarea armatei din anii ’70. Cu toate astea, au avut un timp de execuție foarte bun -90 de minute. Cel de-al doilea fost construit de nemți. Ajutați de o tehnică militară de ultimă generație, aceștia au avut nevoie de doar o jumătate de oră. Cel de al 3-lea pod trebuia construit de americani, numai că – din cauza unui blindat care a încurcat circulația pontoanele – aceștia nu au mai ajuns pe malul Oltului. Misiunea a fost întâziată cu câteva ore. Au existat și două mici incidente. O mașină a fost avariată și un gard a fost rupt. Cei mai fericiți de exerciţiul militar NATO au fost copii care şi-au petrecut noaptea pitiți după garduri să vadă blindatele şi să salute soldații.


Recomandam - ziare romanesti
Programul TV de Azi

Abonare newsletter stiri.com.ro

Adresa de e-mail:

Mutari Mobila International